Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

05-04-2021

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. CVR: 16741302

Indsamlingsperiode

Fra den 6. april 2020 til den 5. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ordblindeforeningen.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook, YouTube), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks arbejde, herunder generel anerkendelse af ordblindhed/dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed/dysleksi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02303