Operation Dagsværk

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Studiestræde 24, 1455 København K, CVR 75753217.

www.od.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.od.dk), online indsamlingsplatform og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay:57345) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontronr.:1056664, 1724246, 1765868).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et forandringsprojekt i Peru med fokus på at stoppe seksuel vold og chikane på ungdomsuddannelserne. Projektet vil støtte de unge og deres lærere i at gøre op med den aggressive machokultur, der ligger til grund for problemet og vil bl.a. starte samtale-grupper for de unge, bedre seksualundervisning og bedre uddannelse til lærerne. Projektet implementeres i samarbejde med Amnesty over en 3-årig periode.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02579