One Child at a Time

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Strandvejen 181, 1. th., 2900 Hellerup - CVR 37572039

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.onechildatatime.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 916961) og kontooverførsel (Reg. 9004 Konto 1120297216)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for One Child at a Time's velgørende arbejde i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Herunder at støtte flygtningebørn og unges uddannelse i Libanon og Gaza, samt til fordel for børnenes forældre, bekendte og andre i nød for at forbedre deres forhold, specielt i forlængelse af Corona-krisen og den socioøkonomiske krise.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03274