OfficeFit ApS

29-05-2021

Kontaktoplysninger

Nupark 51, 7500 Holstebro

Indsamlingsperiode

Fra den 29. juni 2020 til den 29. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.officefit.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.20410181)  og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden i samarbejde med Team Rynkeby.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02479