Odsherreds Rideklub

01-10-2021

Kontaktoplysninger

Nykøbing-Slagelsevej 10, 4560 Vig - CVR 32925448

Indsamlingsperiode

Fra den 2. oktober 2020 til den 1. oktober 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ohr-d4.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.79442) og kontooverførsel(Reg.9570 Konto 12625588)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvidelse af Odsherreds Rideklub med et byggeri til ”Odsherreds Hestekultur Center”.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til 1. etape af byggeriet – Råhallen.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til udvikling i Odsherreds Rideklub med en hal.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02801