OAC Danmark - Friluftsmissionen

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Smøgen 1, 4652 Hårlev - CVR 17543407

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.59725) og kontooverførsel (Reg.3733 konto 0006043038)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for OAC’s medarbejdere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04604