Nyumba

24-10-2021

Kontaktoplysninger

Nyumba, Marstrandsgade 30, 5. th. 8000 Aarhus C – CVR 40616217

Indsamlingsperiode

Fra den 25. oktober 2020 til den 24. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nyumba.dk), online indsamlings-platform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.184878) og kontooverførsel (Reg. 5394 Konto 0250072)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til Børnehjemmet Nyumba i Tanzania og til børnenes skolegang.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02857