Ny ID

18-01-2021

Kontaktoplysninger

Ankersgade 12, 8000 Aarhus C - CVR 37089478

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 18. januar 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.86485) og kontooverførsel (REG 8140 KONTO 2077419511)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af redningsaktion i Irak for Sarah H. Alasandi. Herunder fly, transport, hotel, sikkerhed, tolkebistand. Kost &logi (safe-house) betaling af lokal irakisk advokat, betaling for lokal psykolog, udgifter til hjemrejse samt andre uforudsete udgifter. Alt overskud tilfalder Sarah ved hjemankomst eller Ny-Identitets øvrige indsats mod æresforbrydelser/genopdragelsesrejser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. juli 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03152