Nordskov Mølles Venner

05-07-2021

Kontaktoplysninger

Bobakken 35, 3140 Ålsgårde - CVR: 37693995

Indsamlingsperiode

Fra den 6. juli 2019 til den 5. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nordskov-mølles-venner.dk), sociale medier (Facebook) SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 10697.)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for restaurering af Nordskov Mølle.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02686