New Hope Denmark (Noelle)

29-11-2021

Kontaktoplysninger

Strandager 25, 15270 Odense N - CVR 39748177.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nhdk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Instagram, Facebook), salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.Box29384) og kontooverførsel (Reg.4085 Konto 4086145952)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Noelles plejeudgifter og dyrlæge, herunder operationer med videre, og øvrige omkostninger i Portugal. Hertil indsamles der til eventuel transport til New Hope Denmarks pleje i Danmark for nemmere adoption.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilbagebetales.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til lignende formål eller tilbydes tilbagebetalt til bidragsyderne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04248.