New Hope Denmark (7 podengoer)

01-10-2021

Kontaktoplysninger

Strandager 25, 15270 Odense N - CVR 39748177.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 1. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nhdk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Instagram, Facebook), salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.Box29384) og kontooverførsel (Reg.4085 Konto 4086145952)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for 7 podengoer kontinuerlige pleje, dyrlæge og øvrige udgifter i Portugal.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilbagebetales.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til lignende formål eller tilbydes tilbagebetalt til bidragsyderne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04247