Nenkashe, Støttteforeningen til Nenkashe Educational Center

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Rolighedsvej 22, 1958 Frederiksberg C - CVR 33662165

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events og salg/auktion.
 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 82097) og kontooverførsel (Reg. 2112 Konto 4383326120)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skolegang for masai-piger i Kenya, der er flygtet fra omskæring og barneægteskab i deres landsbyer. Herudover til forsonings –og oplysningsarbejde i pigernes familier og landsbyer. Ved hjemsendelse grundet Corona, støttes besøg og om muligt hjemmeskole.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til pigerne de følgende år med samme formål.

Indsamlingsområde

Sjælland

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03296