Nej til 5G i Danmark

02-07-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Stellalucia Alberthe Esperanza Aagaard, Jeanette Irene Pedersen & Tine Maud Kurtsen Mansfield.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. juli 2020 til den 2. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg. 6237 Konto 0015710101)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Indsamling til høringssvar til politisk og juridisk virksomhed og evt. opfølgende arbejde. Derudover til bl.a. juridisk eller politisk arbejde, såsom sags førelse, anti-lobbyisme samt oplysningsarbejde om radiofrekvent elektromagnetisk strålings farlighed og skadelighed over for mennesker og miljø.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02573