NAUST Robotics ApS

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Birkeparken 80, 6. th., 5240 Odense NØ - CVR 42183091

Indsamlingsperiode

Fra den 13. oktober 2021 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3409 konto 13313504).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at understøtte et landbrugs projekt, med formål at skræmme fugle med drone, herunder ansættelse af dronepiloter og betaling for nødvendige materiale omkostninger under projektets forløb.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til videre produktudvikling herunder finansiering af materialer og værktøj til at kunne bygge produktet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04043