NaaLat Caritas Denmark (NLCD)

14-12-2021

Kontaktoplysninger

Nygårdsvej 2, 2100 København Ø – CVR 40251685

Indsamlingsperiode

Fra den 15. december 2020 til den 14. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.naalatcaritas.com), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), merchandise, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.963675) og kontooverførsel (Reg.5369 Konto 0242413)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til udsatte børn og unge i Danmark, Ghana og Etiopien samt andre afrikanske lande. I Danmark anvendes midlerne til idræt og kulturelle dannelsesrejser i landet. I Ghana og Etiopien anvendes midlerne til skolegang og forhold omkring samarbejdsskoler. Herunder vand, sanitation, skolemøbler samt general udstyr til gavn for børn og unge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03069