Muslimsk Ungdom i Danmark

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Dortheavej 45, 2400 København NV - CVR 34628726

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 420083)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til foreningens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04441