Musikby Esbjerg

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Solbakken 29, 6710 Esbjerg V

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.41836127, 31366510) og kontooverførsel (Reg. 0400 konto 4025845582)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etableringen af et nyt øvelokalekompleks, som vil bidrage til at skabe bedre vilkår for det rytmiske musikmiljø i Esbjerg. Herunder til indkøb af byggematerialer og håndværkerydelser.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til anden almennyttig aktivitet med det formål, at styrke den rytmiske musiks vilkår i Esbjerg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02778