Mtoto Tanzania

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Folkvarsvej 2, 2000 Frederiksberg - CVR 36125985

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.mtototanzania.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.139216, 470410) og kontooverførsel (Reg. 2670 Konto 0716127168)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til udsatte børn i og omkring Kisongo, Tanzania. Herunder primært til betaling af skolepenge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03336