Mtoto Tanzania

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Folkvarsvej 2, 2000 Frederiksberg - CVR 36125985

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mtototanzania.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.710635) og kontooverførsel (Reg.5501 Konto 8980213901)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn og unge på børnehjemmet Mtoto Orphanage i Arusha, Tanzania. Herunder skolegang, kost og logi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03142