Møllens Venner

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Solvej 9, 2750 Ballerup, CVR 37853755

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til Møllens Venners aktiviteter på Møllen, i henhold til vedtægterne. Foreningens formål er, at støtte op om Venligboernes aktiviteter på Møllen. Venligboerne har ingen indtægter og har brug for økonomisk støtte i deres inkludering af nye Ballerup borgere (flygtninge), hjemløse, dårligt socialt stillede borgere og Baba-projektet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02545