Minhaj Ul-Quran International Danmark Amager

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Telemarksgade 13, 3. th., 2300 København S

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes ubeskåret til etablering af det nye kulturcenter på Øresundsvej 51.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02677