Mentor Immanuel

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Spurvevej 20, 4180 Sorø

CVR: 40919236

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.mentorimmanuel.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0541 konto 0000269103)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for grønlændere bosat i Danmark, der har udfordringer i de danske systemer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02721