Masaibarn

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Hejrebakken 55, 8220 Brabrand – CVR 34633339

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.masaibarn.dk, www.løbforlengasti.dk, www.masaikvinde.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.98673, 248380) og kontooverførsel (Reg. 5479 Konto 2939077)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skolegang til dårligt stillede masai-børn og den daglige drift af børnehjemmet Lengasti Children Center i masailandsbyen Lengasti i det nordlige Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03068