Make Them Smile Kenya

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Ravnsøvej 53, 8680 Ry  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 22372301) og kontooverførsel (Reg. 7241 Konto 0001242323)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Make Them Smile Kenyas Børnehjem i Kwale provinsen, Ukunda, Mombasa Kenya. Herunder at hjælpe udsatte børn med uddannelse, mad og hjælp på lige fod med andre børn

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til tilkøb af mere grund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02641