Lyd til dine ører

07-04-2021

Kontaktoplysninger

Jupitervænget 56, 6710 Esbjerg V

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 7. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (10er.app)

De indsamlede midler modtages via indsamlingsportal.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af podcasten Tårekanalen. Herunder hjemmeside, rss-feed, tilbagebetaling af indkøbt udstyr, betaling for værker (eks. film og bøger), lønomkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02675