LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg - CVR 33434049

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.livarehab.dk, www.livashelter.dk), sociale medier (Facebook, Instagram), merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.543532) og kontooverførsel (Reg. 5321 Konto 0359270)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for socialt arbejde med udsatte mennesker med prostitutionsskader, senfølger af incest og seksuelle overgreb, vold og undertrykkelse. Herunder brugerrettede aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03151