LGBT Asylum

31-12-2021

Kontaktoplysninger

H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V - CVR 34636486

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lgbtasylum.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 87356) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1137324) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift og formål. Herunder understøttende rådgivning til LGBT, asylansøgere og flygtninge samt transport til sociale arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03245