Landsorganisationen KRIS

17-12-2021

Kontaktoplysninger

Bredgade 55, 7400 Herning - CVR 16921289   

Indsamlingsperiode

Fra den 18. december 2020 til den 17. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kris-dk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 606090) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13145202)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til seksuelle misbrugte personer og deres familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03139