Landsforeningen Spædbarnsdød

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Rymarksvej 1, 2900 Hellerup – CVR 16020648  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform (Betternow), sociale medier (Facebook),

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.51230) og kontooverførsel (Reg. 9884 Konto 104990)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til forældre til sorg. Herunder arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03029