LANDSFORENINGEN LÆNKEN

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Kamillevej 4, 2770 Kastrup - CVR 56776915

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.laenken.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3409 Konto 4070958953)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Landsforeningens arbejde med mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende og børn

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03170