Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Ved Vester Mølle 14, 9230 Svenstrup J - CVR 37527874.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hpv-bivirkningsramte.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 11877362).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for information, forskning og behandling af vaccineskader.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05053