LANDSFORENINGEN FORSØGSDYRENES VÆRN

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Gothersgade 160, 1123 København K - CVR 33764510

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.forsoegsdyrenes-vaern.dk)
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.558870) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 4698282)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værns vedtægtsbestemte formål. Herunder udbredelse af kendskabet til forskning, hvor anvendelse af dyr erstattes af andre metoder. Information om forsøgsdyrenes kår, ved afholdelse af seminarer og påvirkelse af nationale og internationale lovgivning.

Indsamlingsområde

Landsækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03188