Landsforeningen Autisme

15-02-2021

Kontaktoplysninger

Banestrøget 19, 2. 2630 Taastrup

Indsamlingsperiode

Fra den 16. februar 2020 til den 15. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.twitch.tv), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at udbrede kendskabet til autisme, herunder til folder og pjecer mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02183