Læsehunde

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Storchsvej 4, 2000 Frederiksberg - CVR 34684642

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.laesehunde.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13268541) og mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 791764).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af foreningen læsehunde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03780