Lærernes Missions Forening

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Hammelmosevej 6, 9382 Tylstrup  - CVR 54034512

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.imfdanmark.dk) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.41847) og konto-overførsel (Reg. 9570 Konto 8000484)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for det arbejde, som ansatte missionærer og volontører i forskellige missionsorganisationer udfører, dette først og fremmest af Lærernes Missions Forenings medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.n

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02942