Ladies Circle 5 Nørresundby

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Fjelshøjvej 21, 9260 Gistrup - CVR: 41469285

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lykkeliga.dk, www.Ladiescircle.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 284541) og kontooverførsel (reg.nr. 9280 kontonr.: 19403009189).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Lykkeliga.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02609