Kvindeøkonomien

09-01-2021

Kontaktoplysninger

Agerhønevej 29, 3120 Dronningmølle, CVR 38199668

Indsamlingsperiode

Fra den 10. januar 2020 til den 9. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kvindeokonomien.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til udgifter forbundet med events og udgifter til markedsføring samt drift af Kvindeøkonomien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02101