Kværndrup Hallen - selvejende institution

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Vængevej 2A, 5772 Kværndrup – CVR 39097346

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kvaerndruphallen.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.60578804) og kontooverførsel (Reg.5960 Konto 0008095234)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og renovering af Kværndruphallen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03039