Kunstgræs i Skævinge

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Gadegårdsparken 4, 3320 Skævinge, CVR 40173277

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 31. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook),

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at få etableret en kunstgræsbane på idrætsanlægget i Skævinge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02104