Kulturforening Al-Rahman

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Højvangens Torv 10, 8660 Skanderborg, CVR 38223348

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.534466) og konto-overførsel (Reg. 6191 Konto 0013664609)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af lokale til Kulturforening Al-Rahman.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til foreningens lokale.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02812