Kroniske Influencers

26-02-2021

Kontaktoplysninger

Klokkevænget 8, 7400 Herning, CVR 40887849

Indsamlingsperiode

Fra den 27. februar 2020 til den 26. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kroniskeinfluencers.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 998830) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens arbejde for kronisk syge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02436