KRÆFTFORENINGEN TIDSLERNE

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Ådalsparken 29, 6710 Esbjerg V - CVR-nr.: 17420291

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.tidslerne.dk), og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 211600). (Indsamlingskonto:Reg.nr.:9570 kontonr.:12025041)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foredrag og kurser til gavn for kræftpatienter og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02894