Kortfilm produktion Jagttegn2021

01-09-2021

Kontaktoplysninger

Sandgade 7, 2., 8900 Randers C - CVR 42367265.

Indsamlingsperiode

Fra den 31. maj 2021 til den 1. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme.com) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6187 konto 0017500430).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for selve produktionen af kortfilmen Jagttegn2021 og post produktion, herunder kost/logi, kostumer, transport, marketing til filmfestivaller, rekvisitter og casting omkostninger.
I tilfælde af at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes skal midlerne primært anvendes til kost/logi og rekvisitter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03609