Korninghus

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Korningvej 37, 8700 Horsens - CVR 38207792

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.korninghus.dk), sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.18204) og kontooverførsel (Reg.1681 Konto 3227202857)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførelse af et Korninghus, der skal være Korning og omegns samlingssted.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af institutionens formål.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift og vedligeholdelse af Korninghus.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03910