Komité v. Caroline Melchiorsen Wesselhøft - Indsamling Carolines Hope 4 Cancer Treatment

11-02-2021

Kontaktoplysninger

Carolinehope4life@gmail.com

Indsamlingsperiode

11. februar 2020 til den 10. februar 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, radio, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger kontooverførsel og paypal.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at dække udgifter i forbindelse med Carolines kræftbehandling i ind-og udland. Midlerne skal bl.a. anvendes til at dække udgifter i forbindelse med erhvervelse af kosttilskud, samt til at dække udgifter i forbindelse med komplementær medicin mv. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at dække omkostninger i forbindelse med en langtidsbehandling af kræften.

I tilfælde af, at Caroline afgår ved døden, skal de resterende midler tilfalde Carolines datter, Angelina Rose Salvatore. Midlerne skal være bundet indtil Angelina fylder 18 år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02204