Komité - Thue Buch Hansen

16-07-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Thue Gelbjerg Buch Hansen, Joanna Lemke Overland og Lazlo Orian E Denis.

Indsamlingsperiode

Fra den 25. juni 2021 til den 16. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9860 Konto 0000296651)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for entrepreneurskole i Nepal, herunder til iltflasker, værnemidler, mad sundhedsfaglig vejledning og støtte til de fattige områder i Nepal, der akut har brug for hjælp grundet Covid-19.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til bekæmpelse af Covid-19 udbruddet og hjælpe lokalt hvor der er mest brug for det.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. januar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03691