Komité - Støtte til Rød Aalborg

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Morten Nørgaard, Michael Meelsen Nielsen og Lasse Yde Hegnet

Indsamlingsperiode

Fra den 15. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved online indsamlingsplatform (10er).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7459 Konto 0004123692)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af podcasten Rød Aalborg

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03184