Komité - Støtte komité til Heidi Wang - Kandidatur til KBH Kommunes borgerrepræsentation

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Chou Lin, Jianzhen Jin og Aihong Ye

Indsamlingsperiode

Fra den 7. september 2021 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Heidi Wang - Kandidatur til Københavns Kommunes borgerrepræsentation. I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til almennyttige formål, såsom plejehjem, Røde Kors eller Dansk flygtningehjælp

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03903