Komite - Støt Emma og Christian med at blive uddannede skuespillere på LIPA

01-09-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Hans Christian Sivholm Lægteskov Leonhard, Christian Løhde Otzen og Emma Cæcilie Østrup Kristensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 27. maj 2021 til den 1. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform (Gofundme).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3098 Konto 3107285415)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Christian Løhde Otzen og Emma Cæcilie Østrup Kristensens studiegebyr til deres uddannelser på ”The Liverpool Institute for Performing Arts” (LIPA)

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. marts 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03643