Komité - Spring for LIVSKRAFT

30-12-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Thomas Andreasen, Vinie Amstrup Andreasen og Cecilie Amstrup Andreasen

Indsamlingsperiode

Fra den 22. januar 2021 til den 30. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9330 Konto 16870005)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af udgifter til et projekt og rekordforsøg med indsamling til Livskraft.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til Livskraft via Børnecancerfonden

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03231